COMMITEE

Office Bearers

Shri Nitinbhai Sonawala

President

Shri Dilipbhai Shah

Vice President

Smt. Niruben S. Shah

Secretary

Smt. Varshaben R. Shah

Joint Secretary

Smt. Dr. Sejalben Shah

Secretary, Editor Prabuddha Jivan

Shri Jagdeep B. Javeri

Treasurer

Shri Bharat K. Parekh

Joint Treasurer